Veelgestelde vragen

FAQ

De renovatie en herplaatsing van een waterorgel in de vijver bij park Bataafse Kamp te realiseren en de continuïteit te waarborgen, door voor het onderhoud, beheer en exploitatie van het waterorgel de verantwoordelijkheid te dragen, alsmede al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Er wordt samengewerkt met de Stichting prins Bernard plantsoen om activiteiten op elkaar af te stemmen en om samen activiteiten te ontwikkelen.

Park Bataafse Kamp en het prins Bernard plantsoen liggen in elkaars verlengde. Dit biedt volop kansen om thema’s rondom water en groen met elkaar te verbinden.


Activiteiten waarbij kunst en muziek centraal staan kunnen samen gerealiseerd worden.

Het ene park kan unieke belevenissen oproepen door middel van een waterorgel met licht, muziek en verhalen. Het andere park wordt dan ingericht met kunst die de verbondenheid met water aangeeft.

Samenwerking vindt ook plaats met het bestuur Centrum management Hengelo, met  Hengelo Promotion en met de omwonenden van het park.

Het waterorgel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is ook aangewezen als culturele ANBI. 

Het waterorgel maakt deel uit van een fonteinenstelsel en kan derhalve ook functioneren, zonder dat het als waterorgel wordt ingezet.

Het waterorgel en het fonteinenstelsel is een voor Hengelo unieke voorziening, waar zorgvuldig mee om gegaan moet worden en waar alle ingezetenen tot in lengte van jaren van kunnen genieten.

Het is een bindende factor voor alle inwoners van de stad en haar bezoekers en het versterkt de sociale cohesie.

Er worden door de Stichting computergestuurde geluids- en lichtshows verzorgd die ondersteund worden door 60 fonteinpompen met een maximale waterstraalhoogte van 8m. De shows zijn  vrij toegankelijk voor het publiek  en ze zijn geschikt voor jong en oud. De shows zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.


Er zijn thema shows en ook wordt er aan gesloten bij activiteiten die in de binnenstad en in het Prins Bernard Plantsoen plaats vinden. Op de Homepage worden de aankomende shows bekendgemaakt.

Iedere dag van de week;

Watershows tussen 16.00-19.00 uur 
Water- en lichtshows om 19.00 - 20.00 - 21.00 en 22.00 uur

 

Watershows; alleen de pompen zijn dan in werking
Water- en lichtshows; de pompen en de RGB ledverlichting zijn in werking
Water-, licht- en muziekshows; een complete show