Nieuwsbrief november 2023

Waterorgel Kerstshow

WATERORGELKERSTSHOWS

In de week voor Kerst vinden er weer waterorgelshows plaats.
De shows staan dit keer uiteraard in het teken van Kerstmis.
De show duurt ongeveer 20 minuten.
Van woensdag 13 december t/m maandag 18 december zijn de shows te zien om: 18.30-, 19.00-, 19.30-, en 20.00 uur


Middagshows op speciaal verzoek

Op verzoek kan er in deze periode ook een middagshow verzorgd worden voor bijvoorbeeld woonzorgcentra of basisscholen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via de
mail. Stuur uw mail voor 1 december naar: info@waterorgelhengelo.nl Met vermelding van 06 nummer en naam van de contactpersoon.

Vaste stroomaansluiting voor Waterorgel Hengelo
Het waterorgel kan in het voorjaar van 2024 eindelijk gebruik maken van een permanente stroomaansluiting. Het huren van een aggregaat is dan niet meer nodig.
Het waterorgel kan dan in principe 24 uur per dag ingezet worden en het kan ook dienst doen als fontein.

Het waterorgel heeft via Enexis een vaste aansluiting gekregen in gebouw Bataafse Kamp, dat momenteel gerenoveerd wordt.
De firma Powerspex heeft bij de herinrichting van het waterorgel een zeer belangrijke rol gespeeld, door alle kabels voor haar rekening te nemen en dit waren er nogal wat, omdat iedere pomp en lamp van een aparte kabel voorzien moest worden.
In het voorjaar van 2024 kan het waterorgel vanuit het appartementencomplex aangestuurd worden. Om deze aansturing te realiseren dienden er wel extra kabels aangelegd te worden.
Inmiddels zijn de kabels van de tijdelijke naar de definitieve locatie verlegd.
Dat werd gedaan door een Powerspexteam, dat bestond uit Quinten, Sven en Patrick. Ze kregen daarbij ondersteuning van Gerard Zielman van de Stichting Waterorgel.

Zielman is toevallig een goede bekende van de “ jongens “ van Powespex. Hij was hun docent aan het ROC.

“Heel leuk om met ze samen te werken,” reageerde hij. “Ik ben heel tevreden over mijn oud-leerlingen.”

Dank aan de mensen van Powerspex voor hun inzet en het beschikbaar stellen van de in totaal duizenden (!) meters aan kabels.

Een nieuwe geluidsinstallatie

De huidige geluidsinstallatie voldeed niet meer.
Het Stichtingsbestuur is er in geslaagd om dankzij een financiële bijdrage van:
Lokaal Fonds Hengelo – De Willem Willink Stichting – Hengelo Promotie – Rotary Hengelo en de Vrienden van het Waterorgel, om een moderne geluidsinstallatie aan te schaffen .
Deze geluidsinstallatie zal tijdens de waterorgelshows in december al ingezet worden.

Officiële in gebruik name van de geluidsinstallatie.
Op dinsdagavond 12 december zal de geluidsinstallatie officieel in gebruik genomen worden en zal de waterorgelkerstshow 2023 zijn première beleven.
Vrienden van het Waterorgel en sponsoren zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Toekomstperspectief
Met de nieuwe geluidsinstallatie en de inrichting van een eigen besturingsruimte in het appartementencomplex, kan het waterorgel in 2024 optimaal ingezet worden.
Het is echter nog niet zeker of het ook als fontein op meerdere momenten ingezet kan worden. Daarover worden nog gesprekken gevoerd.
Het gebruik als fontein zou wel een mooie aanvulling zijn op de waterorgelshows.
Een wens van het bestuur is nog om het aantal pompen uit te breiden en dan met name met pompen, waarvan de waterstralen horizontaal over het water van de vijver spuiten. Nu zijn alleen nog stralen van hoog naar laag mogelijk. Deze pompen zijn nogal prijzig. Aanschaf zal mede afhankelijk zijn van de donaties van de Vrienden van het Waterorgel.


Bestuur Stichting Waterorgel Hengelo