Nieuwsbrief maart 2023

geluidsinstallatie-waterorgelhengelo

Een nieuw seizoen

Na de geslaagde introductie – in april 2022 – van het gerenoveerde waterorgel, zullen er ook in 2023 weer een aantal originele muziek-, licht- en watershows te bewonderen zijn.

De bedieningsapparatuur en de geluidsboxen staan nu nog in de winterberging, maar binnen afzienbare tijd zullen ze weer ingezet worden bij waterorgelshows, die weer plaats zullen vinden in de vijver bij de Bataafse Kamp.

De eerste waterorgelshow van dit jaar zal plaats vinden op woensdagavond 26 april, aan de vooravond van Koningsdag. De Vrienden van het Waterorgel worden voor deze avond uitgenodigd om de première van deze Koningsdagshow mee te maken .

Vrienden van het Waterorgel

Om de feeërieke waterorgelshows te kunnen ontwikkelen en het beheer en onderhoud van het waterorgel te bekostigen, is de financiële ondersteuning van de “Vrienden van het Waterorgel” van groot belang. De waterorgelshows zijn immers voor iedereen vrij toegankelijk en dat willen we ook graag zo houden.

Afgelopen jaar mochten we vele vrienden verwelkomen die hun “vriendschap” onderstreepten met een financiële bijdrage. In de vorige nieuwsbrief, februari 2023, is ook een oproep geplaatst om vriend te blijven of te worden.

We hebben al meerdere positieve reacties ontvangen. We zitten echter nog lang niet op het niveau van 2022.

Daarom nogmaals deze oproep om “Vriend van het Waterorgel “te worden.

 


Financiële bijdrage 2023

De renovatie van het waterorgel is en was een burgerinitiatief.

De Stichting Waterorgel is nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het waterorgel. De Stichting is hierbij afhankelijk van giften, donaties en contributies.

Door lid te worden van de Vrienden van het waterorgel en door minimaal € 25,00 over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Waterorgel, draagt men bij tot de in stand houding van dit unieke waterorgel.

Het lidmaatschap geldt voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

Banknummer: NL10RABO0358527686


 

Nog geen ideale omstandigheden

Vorig jaar was geen gemakkelijk jaar. Bij iedere waterorgelshow was, door het nog ontbreken van een permanente stroomvoorziening, de huur van een aggregaat noodzakelijk.

Het in aanbouw zijnde appartementencomplex, de opslag van materialen en de hoge zandbulten op het bouwterrein, onttrekken het waterorgel aan het zicht van passanten.

Niet voor iedereen is meteen duidelijk waar het waterorgel zich bevindt.

Ook dit jaar zal daar helaas nog weinig verandering in komen.

 

Waterorgelshows in 2023

Voor het programmeren van de diverse waterorgelshows kunnen we weer rekenen op

ons team van enthousiaste en deskundige “showmasters”.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele gebeurtenissen.

Periode

Thema

Muziek keuze

27-04 t/m 03/05

Koningsdag

o.a. Het Wilhelmus, Adios Ninos, Dancing Queen

Op woensdagavond 26-04 vindt om 20.30 uur de première plaats waar de Vrienden van het Waterorgel voor worden uitgenodigd.

04-07 t/m 08-07

Tropische

Sferen

Latijns Amerikaans

10-10 t/m 15-10

Bij mij thuis

Muziek sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek

14-10

Disney’s Fantillusion

Muzikaal optreden samen met het waterorgel door Vision; het orkest van Eendracht en Excelsior.

19.30 – 20.30 uur.

16 -12 t/m 22-12

Kerst

Populaire kerstmuziek

NB: Op de website en via de nieuwsbrief worden de tijdstippen waarop de shows zullen plaats vinden nog nader vermeld.

Vervangen gedateerde geluidsinstallatie

Onze geluidsinstallatie is dringend aan vervanging toe. We maken gebruik van een – in 2009 – door Schouwburg Hengelo afgeschreven geluidsinstallatie. Deze geluidsinstallatie werd toen om niet beschikbaar gesteld aan de Stichting Scoren in de Wijk, de toenmalige eigenaar van het Waterorgel.

Deze verouderde en bewerkelijke geluidsinstallatie is dringend aan vervanging toe.

Dit vergt een investering van om en nabij de € 12.000,00. De Stichting Waterorgel kan dit echter op dit moment onmogelijk zelf financieren.

Inmiddels heeft het bestuur van de Willem Stichting zich bereid verklaard om een substantiële financiële bijdrage te leveren. Voorwaarde is wel dat er ook andere partijen bereid zijn om financieel bij te dragen. Te denken valt hierbij aan een aantal plaatselijke Fondsen en Stichtingen.

Aanvragen om een financiële bijdragen zullen door het bestuur binnenkort verstuurd worden. Als blijkt dat er voldoende dekking is, zal er een moderne en professionele geluidsinstallatie aangeschaft kunnen worden.

Indien we over apparatuur zouden kunnen beschikken die een permanente plaats kan krijgen in het park de Bataafse Kamp, komt dit de ontwikkeling van shows ten goede en draagt dit ook bij aan een optimale geluidsweergave.

Het opstellen bij de waterorgelshows van de geluidsboxen vraagt, gezien het gewicht en omvang van de gedateerde geluidsboxen, steeds weer de nodige tijd en inspanning.

Bestuur Stichting Waterorgel