Nieuwsbrief juni 2023

waterorgel-tropical-nights-2023

De omgeving van het waterorgel wordt nog steeds gedomineerd door de verbouwing van de Bataafse Kamp en door de opslag van het bouwmateriaal. Het waterorgel wordt zo nog steeds aan het zicht onttrokken en mede daardoor blijft de bekendheid van het waterorgel achter bij de verwachtingen van het bestuur van de Stichting waterorgel
Wat ook niet helpt is het ontbreken van een permanente stroomvoorziening en het feit dat het water in de vijver nog niet op natuurlijke wijze aangevuld kan worden.
Pas in het voorjaar van 2024, wanneer de appartementen opgeleverd zullen zijn en het park rondom de vijver zijn definitieve vorm heeft gekregen, zal het waterorgel in de vijver optimaal gebruikt kunnen worden.
Het waterorgel is dan niet alleen te gebruiken voor de gecombineerde muziek-, licht- en watershows, maar het kan ook als fonteinenstelsel dienstdoen.
Het waterorgel/fonteinenstelsel zal dan daadwerkelijk tot de attracties behoren, die een bezoek aan de binnenstad mede de moeite waard maken.

Waterorgelshows in 2023

koningsdag-hengelo
De eerste waterorgelshows waren te zien in de periode van 27 april t/m 3 mei. Het centrale thema was hierbij Koningsdag. De dag hiervoor; woensdagavond 26 april, was de première van deze Koningsdagshow, waarvoor de Vrienden van het Waterorgel waren uitgenodigd. Vele vrienden waren aanwezig en ze konden genieten van een prachtige show onder het genot van een drankje.

waterorgel-tropical-nights-2023

Tropical Nights

Van dinsdag 4 juli t/m vrijdag 7 juli sluiten we met onze Tropical Nights waterorgelshows aan bij de Tropical Night, die op zaterdag 8 juli plaats vindt in Hengelo
We willen met deze shows de inwoners van Hengelo al een voorproefje geven op deze bijzondere “nacht” en ze warm maken voor dit tropische festijn.
Op de muziek van o.a: Wham-Tropicana // Karma Kameleon // Get Spanish, zullen onze showontwikkelaars een muziek-, licht- en geluidshow samenstellen.

DISNEY’S FANTILLUSION

Van 11 t/m 13 oktober sluiten we met onze shows aan bij de Kinderboekenweek. Op zaterdag 14 oktober vindt er een zeer bijzondere uitvoering plaats. Het harmonieorkest van de Koninklijke Muziekvereniging Eendracht/Excelsior;
Harmonieorkest Vision, zal in samenwerking met het waterorgel, een muzikale lichtshow ten uitvoer brengen.
Deze show duurt een uur en is eenmalig te bewonderen en begint om 19.30 uur.

waterorgel-hengelo-enexis

Elektriciteitsaansluiting gereed, maar permanente stroomaansluiting pas realiseerbaar in voorjaar 2024

Enexis, netwerkbeheer, heeft onlangs in het appartementencomplex van de Bataafse Kamp een elektriciteitsaansluiting van 3x80A
gerealiseerd, om een constante stroomvoorziening mogelijk te maken.
De aansluiting is er, maar een permanente stroomvoorziening zal vermoedelijk pas vanaf het voorjaar van 2024 mogelijk zijn. We zijn daarom voorlopig nog aangewezen op de huur van een aggregaat.
Er zijn voor dit jaar 4 periodes gepland waarin we een aggregaat huren. Kosten hiervan om en nabij de € 3000,00. (4x € 750,00)
We hebben hiervoor van de gemeente een overbruggingsbijdrage van € 2.530,64 mogen ontvangen.

waterorgel-hengelo-onderhoud

Onderhoud vijver is een verantwoordelijkheid van de Stichting

Een bouwstaalmat wordt als sleepnet gebruikt, waarmee de waterplanten losgemaakt worden van de bodem en vervolgens handmatig worden verwijderd.
Het onderhoud van de vijver voeren we in eigen beheer uit. De gemeente heeft er dan geen omkijken meer naar en de Stichting krijgt een financiële vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden.
Het schoonhouden van de vijver en zeker wanneer er sprake is van het opruimen van bladafval en de overvloedige waterplanten, vraagt de nodige tijd en inspanning van het bestuur.

waterorgel-hengelo-waterpeil

Waterpeil in de vijver

Er is nog geen constante aanvulling van het water in de vijver mogelijk.
Er verdampt veel meer water, dan er via een regenbui bijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de pompen onder water blijven staan, moet er regelmatig water uit het Twentekanaal met tankwagens aangevoerd worden. Voorafgaande aan de waterorgelshows moet er tussen de 100.00-150.000 liter water aangevoerd worden.
Na oplevering van het appartementencomplex zal de watertoevoer op een natuurlijke wijze kunnen gaan plaats vinden. Dit zal echter pas begin 2024 mogelijk zijn.
Tot dan zullen we aangewezen zijn op de aanvoer van water uit het Twentekanaal.

waterorgel-hengelo-vervanging-geluidsinstallatie

Vervanging geluidsinstallatie

Het valt niet mee om de geluidsboxen bij iedere show weer op hun plaats te krijgen.
Het is flink afzien.
In onze vorige nieuwsbrief, maart 2023, is uitvoerig aandacht besteed aan de noodzakelijke vervanging van onze geluidsinstallatie.
Inmiddels is bekend dat we voor een bedrag van € 14.200,00 incl. btw., een zeer professionele geluidsinstallatie kunnen aanschaffen. Een bijkomstig voordeel is dat deze geluidsinstallatie op een permanente plek geplaatst kan worden. Het voortdurend gesleep met de zware en moeilijk
hanteerbare geluidsboxen behoort dan tot de verleden tijd.
Er valt hierover goed nieuws te vermelden. Inmiddels hebben we al voor een bedrag van € 11.000,00 aan toezeggingen binnen van Stichtingen die ons financieel willen ondersteunen. We komen nog een bedrag van € 3200,00 tekort. Het bestuur heeft dit bedrag echter niet zelf beschikbaar.
Wat nu binnenkomt o.a. via de donaties van de Vrienden van Waterorgel hebben we hard nodig voor onderhoud en beheer van het waterorgel.
Het bestuur stelt zich actief op om ook het resterende bedrag gesponsord te krijgen.

Financiële bijdrage 2023

De renovatie van het waterorgel is en was een burgerinitiatief.
De Stichting Waterorgel is nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het waterorgel. De Stichting is hierbij afhankelijk van giften, donaties en contributies.
Door lid te worden van de Vrienden van het waterorgel en door minimaal € 25,00 over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Waterorgel, draagt men bij tot de in stand houding van dit unieke waterorgel.
Het lidmaatschap geldt voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd.
Banknummer: NL10RABO0358527686