Nieuwsbrief februari 2023

nieuwsbrief-afbeelding

Beste vrienden van het Waterorgel,

Op woensdagavond 18 mei 2022 werd het gerenoveerde waterorgel door wethouder Gerard Gerrits in ere hersteld.
Het bestuur van de Stichting Waterorgel kan terugkijken op een enerverend en boeiend
2022.
Samen met de vele Vrienden van het waterorgel hebben we in de loop van dat jaar kunnen genieten van een aantal spectaculaire en feeërieke water-, licht, en muziekshows.
In het jaarverslag 2022 blikken we nog even terug en kijken we vooruit naar 2023.

Ook in 2023 sluiten we met de waterorgelshows zoveel mogelijk aan bij activiteiten die in de binnenstad plaats gaan vinden.

Programmaoverzicht, voor zover nu bekend.

Zo zal er in april, tijdens Koningsdag en een aantal dagen daarna, een Koningsdag waterorgelshow te zien zijn.
In oktober sluiten we weer aan bij de Kinderboekenweek en in december vinden er Kerstshows plaats.
Er staan twee bijzondere waterorgelshows op het programma, waar we Uw speciale aandacht voor vragen.

  1. Woensdagavond 26 april: Voorvertoning Koningsdag waterorgelshow voor de Vrienden van het Waterorgel. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
  2. Zaterdagavond 14 oktober: Vision, het orkest van Koninklijke muziekvereniging Eendracht-Excelsior zal dan een muzikaal optreden verzorgen in samenwerking met het Waterorgel Hengelo van 19.30-20.30 uur. Dit belooft een zeer speciale uitvoering te worden.

Financiële bijdrage 2023

De renovatie van het waterorgel is en was een burgerinitiatief.
De Stichting Waterorgel is nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het waterorgel. De Stichting is hierbij afhankelijk van giften, donaties en contributies.
Door lid te worden van de vrienden van het waterorgel en door minimaal € 25,00 over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Waterorgel, draagt men bij tot de in standhouding van dit unieke waterorgel.
Het lidmaatschap geldt voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via onze website.
De Vrienden van het Waterorgel worden via e-mailberichten op de hoogte gehouden van de nieuwsfeiten. Met uw persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om.

Wie al vriend of vriendin is, kan de financiële bijdrage ook rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Waterorgel:
NL10RABO0358527686 o.v.v. naam en bijdrage 2023.

Het Stichtingsbestuur en de vele bezoekers stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Namens bestuur Stichting Waterorgel