Installatie van het vernieuwde waterorgel

wederopbouw-klaarzetten-nieuwe-frames

Nadat de frames op woensdag 20 april op hun plaats gezet waren, kon met de installatie van het waterorgel begonnen worden. De weersomstandigheden waren prima en onder een stralende zon werd vanaf donderdag 21 april met het nodige enthousiasme en grote inzet begonnen met het plaatsen van de pompen en de lampen op de frames en het aansluiten ervan op de bedieningskasten en het stroomnet. Leerlingen van het ROC met studierichting elektronica waren hier nauw bij betrokken.