35.000 literwater aangevoerd

Waterorgel bijvulllen vijver Bataafse Kamp

Door de lage waterstand in de vijver, was het enige tijd niet mogelijk om het waterorgel in bedrijf te stellen. Het is namelijk nog niet mogelijk om het waterpeil – via natuurlijke weg – op niveau te houden.
Het water tekort werd aangevuld met water afkomstig uit het Twentekanaal. Een tankwagen reed vier keer op en neer en per keer werd er 35.000 literwater aangevoerd. De komende dagen zullen er weer licht- en watershows te zien zijn. Shows op muziek laten nog even op zich wachten, omdat de stroomvoorziening nog onvoldoende is om het waterorgel optimaal te laten functioneren.