35.000 literwater aangevoerd

Door de lage waterstand in de vijver, was het enige tijd niet mogelijk om het waterorgel in bedrijf te stellen. Het is namelijk nog niet mogelijk om het waterpeil – via natuurlijke weg – op niveau te houden. Het water tekort werd aangevuld met water afkomstig uit het Twentekanaal. Een tankwagen reed vier keer op […]