Installatie van het vernieuwde waterorgel

Nadat de frames op woensdag 20 april op hun plaats gezet waren, kon met de installatie van het waterorgel begonnen worden. De weersomstandigheden waren prima en onder een stralende zon werd vanaf donderdag 21 april met het nodige enthousiasme en grote inzet begonnen met het plaatsen van de pompen en de lampen op de frames […]